תקנון הרשמה לקורס אונליין- Digitalent Live

להלן תנאי רישום והשתתפות המחייבים בקורס הכשרה למקצועות דיגיטל המועבר באמצעות חברת יורשייר נט בע”מ (Digitalent) ח.פ. 513-245-126 (להלן “מרכז הכשרה”).

אנא קרא בעיון את המסמך. שים לב!  תנאים אלה מחייבים. בכל שאלה או הבהרה אנא פנה לנציגנו.

  1. מבנה הקורס:
    1. היקף הקורס במונחי שעות אקדמיות (45 דק’) מפורט בנספח א’ של הסכם זה.
    1. הלימודים יתקיימו באונליין (הדרכה אינטראקטיבית בווידאו צ’אט)
    1. הלימודים יתקיימו בהנחיית מדריך אחד לפחות
    1. למידה באמצעות מצגות, דפי עבודה ותרגולים על גבי פלטפורמות שיוצגו בקורס ויישלחו לתלמידים בתצורה דיגיטלית במייל או באמצעות לינק לצפייה (“חומרי הלימוד”).